VUL HIER IN

Thuislevering

Thuislevering van geneesmiddelen

 

De vraag naar thuiszorg wordt alsmaar groter. Apotheek Bosuil in Deurne wil door thuislevering van geneesmiddelen aan die behoefte tegemoetkomen. Via deze dienst kan Apotheek Bosuil in Deurne geneesmiddelen (zowel voorgeschreven als voorschriftvrije) en medische hulpmiddelen – op afspraak – aan huis bezorgen.

Uiteraard gebeurt dit alles op een veilige en gecontroleerde manier en met absoluut respect voor de privacy van de patiënt. Bovendien kan de thuislevering van medicatie gebundeld worden met andere producten.

ZORGRELATIE MET KLANT

Wij spelen hiermee in op een maatschappelijke behoefte, zonder afbreuk te doen aan onze essentiële rol als zorgverstrekker in de eerste lijn.

De zorgrelatie met onze patiënt blijft behouden en wordt zelfs nog uitgediept, zodat u als patiënt voor uw geneesmiddelengebruik en uw gezondheid kan blijven rekenen op het advies van – en de opvolging door Apotheek Bosuil in Deurne.

LEVENSKWALITEIT VAN PATIËNT

Deze dienst verbetert de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit van de zorgbehoevende en thuiswonende oudere patiënt en draagt daardoor sterk bij tot het langer zelfstandig thuis wonen.

Een goede communicatie tussen Apotheek Bosuil in Deurne en onze klanten is onontbeerlijk voor een goede farmaceutische zorg, en omvat het begeleiden en adviseren van onze klanten rond alle aspecten van het medicatiegebruik, het opvragen van informatie, het medicatieschema, enz.

Indien het voor u onmogelijk is zich naar de apotheek te begeven omdat u moeilijk te been bent of ziek bent, kan iemand van ons team u uw persoonlijke medicatie aan huis komen brengen. Stuur ons een mailtje of bel ons op 03 / 324 76 50. Wij brengen u dan zo spoedig mogelijk uw medicatie aan huis. Klantvriendelijkheid staat bij Apotheek Bosuil in Deurne voorop.

Gebrekkige therapietrouw: Apotheek Bosuil in Deurne kan u helpen!

 

Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Een gebrekkige therapietrouw, heet dat. Apotheek Bosuil in Deurne kan u daarbij helpen.

 

Een behandeling niet correct volgen houdt belangrijke risico’s in voor de gezondheid. Een gebrek aan therapietrouw kan bijkomende consultaties en medische testen veroorzaken, kan ervoor zorgen dat de aandoening verergert of kan zelfs leiden tot hospitalisatie. Het risico op die gevolgen vermindert drastisch bij goede therapietrouw. Maar een behandeling correct volgen is soms makkelijker gezegd dan gedaan… Gelukkig heeft Apotheek Bosuil in Deurne oplossingen!

Een weekdoos

Om een goed overzicht te behouden, kunt u ook gebruik maken van een pillendoos (weekdoos). Daarin kunt u uw geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment (bv. ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds). Zo kunt u voorkomen dat u uw medicatie op verkeerde momenten inneemt. Uw apotheker kan u helpen bij de keuze van een geschikte weekdoos en die, indien nodig of indien u dat wenst, voorbereiden voor u.

 

Een pillenwekker

Als u erg vergeetachtig bent, bent u misschien geholpen met een pillenwekker. Dat toestelletje, dat door uw apotheker wordt geprogrammeerd, geeft een geluids- en/of trilalarm wanneer het tijd is om uw medicatie in te nemen. Tegelijkertijd licht het schermpje op en verschijnt de naam en de dosering van het geneesmiddel. Er kan ook een melding verschijnen om u eraan te herinneren dat u naar uw apotheker of huisarts moet om uw medicatie te verlengen.

 

Uw medicatie voorbereiden

Als u er niet meer goed uit wijsgeraakt, kunt u Apotheek Bosuil in Deurne vragen om uw medicatie voor te bereiden voor u. Wij kunnen uw geneesmiddelen groeperen per dag en per innamemoment en ze vervolgens herverpakken, bijvoorbeeld in een weekdoos. Individuele medicatievoorbereiding (IMV) heet dat.

 

De thuisverpleegkundige contacteren

Als u regelmatig beroep doet op thuisverpleging, kunnen wij – indien u ermee akkoord gaat – ook de thuisverpleegkundige contacteren. Die kan u helpen om uw geneesmiddelen in te nemen, bv. oogdruppels toedienen. De thuisverpleegkundige kan uw geneesmiddelen ook voor u klaarzetten. Indien er zich problemen zouden voordoen met het medicatiegebruik, dan kan de thuisverpleegkundige dat melden aan apotheker of uw huisarts.

Hier kan u een verpleegkundige in uw buurt contacteren

Medicatienazicht met Apotheek Bosuil in Deurne

Wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om uw geneesmiddelengebruik te bespreken met Apotheek Bosuil in Deurne. Het kan immers best lastig zijn om al uw medicatie correct in te nemen, of u kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht door Apotheek Bosuil in Deurne, kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

Vragen over geneesmiddelen en gezondheid

De apotheker is vaak de eerste zorgverlener tot wie patiënten zich richten met vragen over kleine kwaaltjes of geneesmiddelen. Hij luistert, informeert en geeft advies over het goed gebruik van geneesmiddelen. Soms is een meer persoonlijke begeleiding van de apotheker, die complementair is aan die van de arts, noodzakelijk. Zeker wanneer u meerdere geneesmiddelen moet innemen. In dat geval kan Apotheek Bosuil in Deurne een medicatienazicht uitvoeren.

 

Geneesmiddelengebruik optimaliseren en therapietrouw

Tijdens een medicatienazicht bespreekt u uw geneesmiddelengebruik met ons, zodat we kunnen nagaan of uw medicatiegebruik optimaal is afgestemd op uw noden. Indien nodig, kunnen wij met uw arts overleggen om uw medicatie of de innamemomenten aan te passen. Soms kan Apotheek Bosuil in Deurne er u ook aan herinneren om geneesmiddelen op welbepaalde tijdstippen in te nemen, of u adviseren om ze op een ander tijdstip in te nemen. Met ons eenvoudig advies worden problemen of praktische moeilijkheden verholpen of voorkomen en wordt uw geneesmiddelengebruik geoptimaliseerd. Zo verbetert u ook uw therapietrouw en bijgevolg de doeltreffendheid van uw behandeling.

 

Veranderingen op latere leeftijd

Zo’n medicatienazicht kan zeker voor patiënten op oudere leeftijd nuttig zijn en belangrijk voor de eigen veiligheid. Het lichaam kan anders of minder sterk reageren op geneesmiddelen (bv. doordat de nierfunctie minder goed werkt of omdat het lichaam gevoeliger wordt voor bepaalde medicatie…), daardoor kunnen er klachten of bijwerkingen ontstaan die men voordien niet had.

Hoe verloopt een persoonlijke begeleiding in onze apotheek

De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die Apotheek Bosuil in Deurne aanbiedt om uw geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

  • Wij gaan na welke geneesmiddelen u inneemt en nodigen u dan uit voor een gesprek over uw medicatie.
  • Zo’n gesprek duurt gemiddeld 15 tot 25 minuten en gaat door in de apotheek in een aparte ruimte voor patiënten die persoonlijke begeleiding wensen.
  • Wij vragen u eventueel om alle geneesmiddelen die u regelmatig inneemt, mee te brengen naar het gesprek.
  • Tijdens het gesprek bespreekt u uw geneesmiddelengebruik en kan u uw vragen over uw medicatie stellen.
  • Wij zullen u vervolgens adviseren en eventuele aanbevelingen doen in overleg met uw arts.
  • Na het gesprek, maken wij een medicatieschema op. Dat schema kan u helpen bij een correcte inname van uw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee u in contact komt. Zo zijn zij meteen op de hoogte van uw geneesmiddelengebruik.

 

En omdat Apotheek Bosuil in Deurne waakt over uw gezondheid, zullen wij ook na het gesprek regelmatig vragen hoe het met u gaat en of u tevreden bent met uw medicatie. Die opvolging maakt deel uit van de dienstverlening die Apotheek Bosuil in Deurne u biedt.

Denkt u dat een medicatienazicht iets kan betekenen voor u? Praat erover met ons!

Je persoonlijk medicatieoverzicht

We helpen je om het overzicht over je medicatie te behouden, zodat je gezondheid optimaal blijft. Daarom maken we voor al onze patiënten gratis een duidelijk medicatieoverzicht.
Dit is een handig geheugensteuntje voor thuis of bij opname in het ziekenhuis. Bovendien bevat het ook extra informatie zoals waarvoor het geneesmiddel precies dient. Het is ook een nuttig communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners (huisarts, thuisverpleging, specialist…).
Waak er mee over dat het overzicht steeds actueel blijft en neem het mee bij elk doktersbezoek.

Individuele medicatievoorbereiding (IMV)

Bij individuele medicatievoorbereiding verpakken we jouw medicatie per innamemoment. Individuele medicatievoorbereiding is een veilige en eenvoudige manier om je medicatie in te nemen.

  • Veilig, omdat onder toezicht van je apotheker en in overleg met je arts, je medicatie wordt beheerd en herverpakt.
  • Eenvoudig, omdat je zakjes krijgt waarin al je medicatie in de juiste volgorde van inname klaar zit. Je ontvangt een medicatierolletje voor een week.

Interesse? Geef ons een seintje en we maken met jou een afspraak om alle praktische aspecten te bespreken.